Regionens personal mest sjuka – igen

Medelvärdet för sjukfrånvaron bland landets regioner var för 2021 6,4 %. Region Västmanlands nivå var 7,3 % vilket är den högsta siffran i landet. Detta trots att stora pengar satsats på att förbättra arbetsmiljö och bemanningssituation. Den höga sjukfrånvaron debatterades vid senaste regionfullmäktige.

– Det är för mycket slarv med rutiner och alldeles för dålig politisk uppföljning. Stora ekonomiska satsningar ska så klart visa sig i förbättrat resultat. Tyvärr finns inte ens svar på varför det är så många fler som är anställda av Region Västmanland, som blir sjuka, säger Malin Gabrielsson (KD), i en kommentar.

2018 var sjukfrånvaron 7,0 % i Region Västmanland, vilket alltså är en mycket hög nivå bland regionerna. Under de senaste tre åren (2019, -20, -21) har regionstyret i Västmanland under Socialdemokraternas ledning i sina budgetar gjort särskilda satsningar på totalt 159,4 miljoner kronor på personalen.

Under pandemiåret 2020 ökade sjukfrånvaron kraftigt i hela landet, men 2021 var de flesta regioner tillbaka på sina respektive normala nivåer. Även under pandemi-året toppade Region Västmanland statistiken, liksom 2019.

– Hög sjukfrånvaro för med sig en rad negativa konsekvenser. En professionell organisation och modern arbetsgivare har god kontroll över kvalitetsarbetet. Hög sjukfrånvaro år efter år visar att det systematiska kvalitetsarbetet har brister, vilket går ut över både personal och patienter. Det här är oacceptabelt, menar Malin Gabrielsson.

2015 var sjukfrånvaron i Region Västmanland 6,6 %. Det vill säga problemen med hög sjukfrånvaro har ingen direkt koppling till pandemin utan har funnits under flertalet år.

Sjukfrånvaroredovisningen | SKR

Årsredovisning bilaga 11 a
Möteshandlingar från regionfullmäktige – Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Hälsningar
Malin Gabrielsson (KD)

Regionråd i opposition
0721-530615