KD: Det ska gå att leva och verka i hela Västmanland

I flertalet artiklar och debattinlägg har kritiken varit hård mot att landsbygden lämnats utan bredband. Vi håller med om kritiken och är beredda att ta vår del av ansvaret för att 100 procent av länet ska byggas ut under kommande mandatperiod.

Till skillnad från de andra partierna har vi en konkret plan för att lösa problemen. Utbyggnaden av bredband i Västmanland ligger på totalen i fas med nationell statistik, men länet halkar efter gällande landsbygd, där (jan 2022) 57 procent av hushållen saknar bredband. Detta motsvarar 5 739 hushåll varav 1 224 i Västerås.

Problemen kring bredbandsutbyggnaden är framför allt investeringsmedel, svag (utspridd) efterfrågan samt lågt intresse från leverantörer. Det vill säga nuvarande strategi att ”marknaden ska lösa detta” fungerar dåligt för att klara av sista delen av utbyggnaden. Samtidigt är tillgång till bredband det västmanlänningarna klassar som viktigast för att trivas.

För att klara den svåraste delen av utbyggnaden krävs samsyn i de kommunala beslutsprocesserna och hårt och tydligt tryck från Västmanland på regering om mer nationella medel. Dessutom en extra gemensam regional pott för stimulansmedel från länets kommuner och regionen. Inom partiet i länet har vi kommit överens om att vi vill avsätta gemensamt totalt (region och kommuner) 10 mkr/år för prestationsbaserat stimulansbidrag.

En satsning på utbyggt bredband är en miljöriktig satsning då det minskar behovet av transporter. Det är att säkerställa likvärdig tillgång till vård och offentlig service och det är att öka istället för sänka landsbygdens attraktionskraft.

Det ska gå att leva och verka i hela Västmanland.

Samuel Stengård (KD)
Riksdagskandidat

Malin Gabrielsson (KD)
Regionråd i opposition

Amanda Grönlund (KD)