Debattartikel om ”Regional idrottsplan”

Under två år har Regionen arbetat med dokumentet ”Regional idrottsplan”. Istället borde en ekonomisk överenskommelse ha gjorts mellan Region Västmanland och idrottsrörelsen, förslagsvis RF-SISU, med konkreta mål kopplat till regionens ansvarområde så som folkhälsa. 

Den typen av samarbete med föreningslivet avvisar dock regionstyret bestående av S, L och C. Och har gjort så under många år.

KD vill dra ner på onödig administration och ha ordning och reda bland alla tiotusentals dokument. Detta för att underlätta för regionens medarbetare, för att nå uppsatta mål samt för att mer pengar ska gå till riktig verksamhet. Alla dokument som läggs in i systemet kostar tid och pengar att administrera.

Att KD hellre ser konkreta överenskommelser, att den regionala idrottsplanen främst rör kommunala frågor och för att dokumentet inte håller kvalitetsmåttet var anledningarna till att KD vid regionfullmäktige sa nej. Vi tänker inte bidra till att öka medarbetarnas administrativa börda i onödan. Det fanns en annan bättre väg att gå.

Det vi ser positivt på är den dialog som skett, där även KD deltagit, men resultatet skulle landat i något annat. 

Idrottsrörelsen har goda möjligheter att lösa flera stora samhällsproblem så som brist på motion, ofrivillig ensamhet och långsam integration. I Västmanland har idrotten dessutom stor potential i att locka hit fler och stora evenemang, vilket ger ökad försäljning och arbetstillfällen. 

KD står för ett modernt och professionellt ledarskap. Där ingår tydliga överenskommelser med länets idrottsröresle.

Malin Gabrielsson (KD)
Regionråd i opposition

Hans Stergel (KD)
Kandidat regionfullmäktige