Kristdemokraterna vill att Västmanland står upp för Ukraina

Kristdemokraterna vill att Region Västmanland hjälper till att hålla ihop ideella krafter till hjälp för Ukraina.
Därför kommer KD i samband med kommande regionstyrelse att lämna in ett initiativ om att ge regiondirektören i uppdrag att presentera vilken uppgift Region Västmanland kan ta, till exempel om samordning, men även nyttjande av regionens lokaler för insamling av material.

Ni hittar länk till artikeln här: https://fagerstanyheter.com/2022/03/01/kd-vill-att-vastmanland-star-upp-for-ukraina/