Ge jord- och skogsbrukare långsiktiga förutsättningar

Vad jord- och skogsbruket behöver är inte konstgjord andning utan permanenta långsiktigt hållbar lösningar som möjliggör att driften av jord- och skogsbruk kan ske och utvecklas över tiden. 

I vissa extrema lägen som detta är kan det behövas nöd- och stödpaket skriver Samuel Stengård och Hans Stergel i VLT. Att ge skattefinansierade bidrag med syfte att möjliggöra att kunna betala en hög och missriktad skatt är ingen hållbar lösning. 

Sänk inblandningen i dieseln till EU-nivå, sänk därtill skatten på drivmedel och elskatten så att vi kan bo, leva och arbeta i hela länet och landet. Det är Kristdemokratisk politik.

nk till debattartikeln: Ge jord- och skogsbrukare långsiktiga förutsättningar – VLT