Ett steg närmare Food Truck vid Västerås sjukhus!

För att personal och sjukhusens besökare ska erbjudas variation av mat har KD föreslagit att det ska vara möjligt att ställa upp Food Truck utanför länets sjukhus. Förslaget har bifallits av Regionfullmäktige. Nu återstår att någon med Food Truck visar intresse för att sälja mat vid ett eller flera av länets sjukhus.

– Vid senaste Regionfullmäktige rapporterades att det nu finns en intressent och att dialog pågår. Det gäller Västerås sjukhus. Jag blev så klart mycket glad över att detta kan bli verklighet, säger Malin Gabrielsson (KD), som tagit initiativ till förslaget.

– Nu hoppas jag dialogen blir bra och att ett samarbete kan komma igång snart. Jag vet att det här är något som personalen längtar efter – att det finns ytterligare alternativ på mat nära arbetsplatsen, avslutar Malin Gabrielsson.