Vårdcentralen ska svara samma dag!

Enligt nationell statistik är det svårare att få träffa läkare och komma fram på telefon till vårdcentral i Västmanland jämfört med resten av landet. Detta beror på svagt intresse hos i synnerhet Socialdemokraterna att fatta nödvändiga politiska beslut. S har haft väldigt många år på sig att ordna bättre primärvård!

KD Västmanland vill förenkla vårdcentralernas uppdrag, ställa högre kvalitetskrav och använda de statliga pengarna till nära vård på annat sätt – för att det ska gå att uppnå lagkrav om att kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag.

Vi måste komma tillbaka till grundtanken med primärvården. En fast namngiven läkare som känner sina patienter och som kan och ser hela människan.

Det är fel att äldre känner att de är i vägen och till besvär när de hör av sig till vårdcentralen – om de ens kommer fram på telefon.

KD är redo för ett nytt regionstyre där primärvårdens roll ska stärkas så att människor kan komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag – även i Västmanland.

Malin Gabrielsson (KD)

Tommy Emterby (KD)

Elin Granqvist (KD)

Kandidater till regionfullmäktige

Insändare till Sala Allehanda