Reaktion från KD: Varför vill inte S se förlossningskrisen i Västerås?

På grund av den hårda belastningen med fler sjuka kvinnor på förlossningen i Västerås samtidigt som allt fler barnmorskor slutar har förlossningen tvingats till hårda prioriteringar och minskad ambitionsnivå. Trots det ser inte Socialdemokraternas Kenneth Östberg ett akut behov av att stärka länets förlossningsvård. Det framkommer i den intervju som publiceras i dagens VLT på ledarsidan – något Kristdemokraternas Malin Gabrielsson reagerar starkt på.

– Personalflykten på förlossningen i kombination med allt fler sjuka patienter leder till att personalen tvingas till intagningsstopp och sänkt ambitionsnivå. Det vill säga otryggheten för länets gravida ökar. Att den medicinska nivån fortfarande är acceptabel sker på bekostnad av personalens hälsa. Det är så jag fått situationen beskriven för mig, säger Malin Gabrielsson, och fortsätter, att Östberg (S) ännu inte förstått att det krävs snabba politiska åtgärder, trots den redovisning regionstyrelsen fått av klinikchefen och alla larm från personalen – är både upprörande och allvarligt.

”Skulle lösningen vara att det är något fler barnmorskor i grundbemanningen så är vi beredda att skjuta till medel.” säger Östberg i intervjun. Det vill säga det verkar ännu inte vara klarlagt om det är för låg grundbemanning som är problemet.

– Under åratal har förlossningens och kvinnoklinikens chefer varnat och kommit med listor på förslag och åtgärder, för att klara bemanningen bättre och stoppa det kompetensdränage som pågår, men inget har hänt. Det finns helt enkelt inget intresse hos Socialdemokraterna att hjälpa till med politiska beslut utan de överlämnar problemet helt och hållet till cheferna och medarbetarna, menar Malin Gabrielsson.

Några av de förslag som KD lämnat under mandatperioden, men som Socialdemokraterna sagt nej till är att ha en digital mottagning för gravida för att avlasta förlossningen och att göra en riktad ekonomisk satsning på de erfarna som har högre kompetens och vill göra karriär inom kliniken.

– OM, Socialdemokraterna var beredda att skjuta till extra medel för stabil bemanning på förlossningen hade de gjort det för länge sedan. Förlossningsvården kräver politisk handlingskraft för att bli bättre, säger Malin Gabrielsson.

Länk till pressmeddelande