Het debatt om förlossningsvård

Mycket färre västmanländska kvinnor opereras för förlossningsskador – Malin Gabrielsson kräver svar!

Enligt nationell statistik opereras färre kvinnor jämfört med riket för vanliga åkommor, så som bäckenbottenskada, framfall och inkontinens. Malin Gabrielsson krävde via en interpellation svar från regionstyret på bakgrunden till detta. Det blev en intensiv debatt i regionfullmäktige 15 februari.

Under debatten framkom att Region Västmanland ligger lågt gällande antalet operationer. Socialdemokraterna ansåg att detta främst handlar om att Västmanland antagligen gör andra bedömningar kring vilken behandlingsmetod som är rätt. Medan KD menade att det också kan handla om tillgång till operationssalar och hur långa väntetider det är att få komma till Kvinnokliniken.

KD vill att detta ska undersökas ytterligare.

Under debatten beklagade Malin Gabrielsson att svaret på frågorna från S var utifrån ett smalt perspektiv om hur kvinnokliniken arbetar – och sa:

”Jag skulle kunna tänka mig att just kvinnokliniken är de som främst arbetar för hög kvalitet inom kvinnosjukvården och att just de är mycket motiverade till förbättringsarbete, vilket syns t ex i det framgångsrika arbetet med att minska andelen bristningar vid förlossning. Hur väl kvinnosjukvården fungerar beror också på samspel och strukturer inom hela sjukvården och vilka beslut som tas politiskt. Jag är besviken på att Socialdemokraterna är så negativt inställda till att hitta dessa strukturella problem gällande kvinnors sjukvård.”

KD och jag vill och tänker hitta strukturer som står emellan att kvinnor och män ska få den vård de behöver och har rätt till.

Debatten kan höras här, ärende 19 A

Region Vastmanland KommuneTv