Vår politik

Våra vallöften - sjukvård

Modern sjukvård

KD kommer ta strid för att alla ska ha en fast namngiven läkare och för att stärka arbetsmiljön. KD lämnar förslag för att modernisera sjukvården i Västmanland – men viktigast är ett nytt synsätt för att få till en professionell organisation och styrprocess. Det slarvas med kvalitetsarbetet så som medarbetarnas höga sjuktal och införande av nationella riktlinjer.

Partiet har under våren beslutat om länsprogram för Västmanland som rör flertalet politik-områden däribland sjukvården. KD vill att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, men fram till dess finns förslag på regional nivå.

Problemområden i Västmanland

 • Alla har inte fast namngiven läkare på vårdcentralen vilket leder till bristande kontinuitet.
 • Landets högsta sjukskrivningstal bland personalen
 • Bemanning av mödrahälso- och förlossningsvården – lika svårt varje år framför allt under sommaren
 • Låg medicinsk kvalitet inom äldrevård och primärvård
 • Bristen på vårdplatser och långa vårdköer

Arbetsmiljö

Trots år av mångmiljonsatsningar ligger sjuktalen fortfarande högst i landet och den mest erfarna personalen går till andra arbetsgivare eller blir sjukskrivna. Problemen med arbetsmiljön leder bland annat till att svårt sjuka barn inte kan läggas in på sjukhuset, att patientsäkerheten på förlossningen hotas och långa operationsköer – det får inte fortsätta så här.

 • Nytt politiskt ledarskap med kvalitetsuppföljning i fokus.
 • Begränsa antalet medarbetare per chef
 • Avsätt särskild lönepott och sätt mål på hur många sjuksköterskor/ barnmorskor som minst ska finnas på varje klinik på nivån ”klinisk expert”.
 • Flytta pengar och resurser från administrativt projektarbete till praktisk sjukvård
 •  

Primärvård

Den medicinska kvaliteten i den västmanländska primärvården är inom flera områden allt för låg i förhållande till nationella resultat. Problemen bottnar i ett allt för omfattande och svårlöst uppdrag för flera av vårdcentralerna. För att kunna avlasta BUP, för att äldre ska få en mer sammanhållen vård och för att mödrahälsovården ska vara lika god oavsett bostadsort behöver uppdraget göras om och till en början behöver primärvården avlastas.

 • Plan om hur Socialstyrelsens riktvärde om 1100 invånare per specialistläkare ska uppnås
 • Gör om uppdraget för länets vårdcentraler – ett kärnuppdrag och obligatoriska tilläggsuppdrag tex Mödrahälsovård
 • Alla vårdcentraler ska svara patienten samma dag och erbjuda digital vård
 • Geriatriken (specialistvården) ska ha ansvar för länets äldreboenden – för att säkra högt intresse för äldrevård och hög medicinsk kompetens.
  •  

Länsprogram 2022 KD Västmanland

Vår politik

Här kan du läsa mer om Kristdemokraternas viktigaste frågor. Sjukvård, äldre, trygghet samt familj, jobb & integration.

Politikområden

Klicka för att läsa mer om vår politik och våra förslag. Du hittar information om vår ideologi och en fördjupning i hur vi vill och kan göra skillnad.

Motioner i riksdagen

Här finns Kristdemokraternas budgetmotion samt partiets motioner inom respektive utgiftsområde. Fler motioner hittar du på riksdagens hemsida.

“Vi vill satsa på en infrastruktur som binder samman hela landet, inte bara storstäderna”

Kristdemokraterna Västmanland

KD nära dig!

Vill du veta vilka frågor kristdemokraterna driver i just din kommun? Du hittar våra företrädare i riksdagen, landstinget och kommunen Här.

Gör du ett skolarbete?

kristdemokraterna.se hittar du som elev bra information om vad vi kristdemokrater tycker är viktigt. Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. 

Bli medlem

Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Bli medlem här!

Toppkandidater

Alice Teodorescu Måwe
Malin Gabrielsson
Samuel Stengård

Engagera dig

Övrigt