Unga som mår dåligt ska kunna välja psykolog

Färre barn och ungdomar mår bra. Den psykiska ohälsan ökar. Den psykiska ohälsan har tredubblats de senaste 20 åren bland unga i åldern 16-23 år. Samtidigt har möjligheten att diagnostisera och behandla öka.

Som en konsekvens har barn- och ungdomspsykiatrin inte klarat av att erbjuda vård enligt den förstärkta garantin för vård i rätt tid under de senaste sju åren. I år, 2022, får inte ens hälften av alla som söker sig till BUP vård inom den förstärkta vårdgarantin. Och alla i vårdkön är unga som behöver specialistvård.

Det har gått så långt att personalen på BUP med jämna mellanrum larmar om att de inte klarar sitt medicinska uppdrag. Så ska det inte vara. Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga kräver att fler med rätt kompetens utbildas, mer förebyggande insatser och en modern, tillgänglig vård av hög kvalitet.

Den bristande tillgängligheten har lett till att socialdemokraterna smygprivatiserat BUP där utredningar köps in för miljontals kronor varje år. Det har förvisso lett till ökad tillgänglighet, men varit långt ifrån tillräckligt eftersom upphandlingar har överklagats och lett till helt stopp i behandlingskedjan.

Nu krävs nya tag och att vi prövar nya lösningar så att fler barn och unga får vård i tid. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår därför att Lagen om valfrihet. LOV, ska tillämpas inom Barn- och ungdomspsykiatrin i stället för som i dag LOU – lagen om offentlig upphandling. Det kommer leda till att fler unga får vård i tid samtidigt som vi säkerställer att unga och deras familjer får välja vårdgivare och att hela vårdkedjan håller ihop.

Det stärker såväl kvalitet som inflytandet över vården. Detta är redan genomfört i Region Kronoberg och Region Dalarna med goda resultat. Kombinerat med reformen ”En väg in” från Region Gävleborg så använder vi flera framgångsrika reformer för att öka tillgängligheten.

Samtidigt måste vi agera brett. Steg ska tas för att regionen i högre grad ska samordna den medicinska delen av elevhälsan – så att elevhälsan kan fungera lika bra i hela länet. Nya rutiner behövs mellan BUP, elevhälsa, föräldrar och socialtjänst vid misstänkt NPF-diagnos eller långvarig frånvaro från skolan. Stöd och information till föräldrar om att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa ska öka. Dessutom ska det finnas plats på sjukhuset för den med allvarlig psykisk sjukdom.

Att barn och unga inte får vård i tid är ett kraftigt underkännande av det socialdemokratiska styret i Region Västmanland. Vårt mål är tydligt. Vårdköerna ska bort och barn- och unga som mår dåligt ska kunna välja psykolog.

Vi är övertygade om att med ett nytt styre och nya reformer kan tillgängligheten till BUP öka och den psykiska ohälsan minska.

Mikael Andersson Elfgren (M)
Oppositionsråd

Malin Gabrielsson (KD)
Oppositionsråd

Från VLT Debatt