KD vill att regionen säljer mer vård till Uppsala

– Det är helt nödvändigt att regionerna på ett professionellt sätt hjälps åt mer för att få bort vårdköerna, för mer jämlik sjukvård och för att hålla nere kostnaderna.

Det säger Malin Gabrielsson, KD, efter att Västmanlands kostnader för akut och högspecialiserad vård ökat med runt 100 miljoner kronor under 2021. En stor del av denna ökning är genomslag av den nya prismodellen för köp av högspecialiserad vård från Akademiska sjukhuset och Regionsjukhuset i Örebro.

– Vid flertalet tillfällen har den politiska ledningen i Region Uppsala meddelat att man vill ha hjälp med den basala sjukvården av omkringliggande regioner för att klara av att ta hand om alla patienter som behöver högspecialiserad sjukvård på Akademiska sjukhuset. Detta skulle samtidigt bli ett sätt att kompensera för ökade kostnader för den högspecialiserade vården, påpekar Malin Gabrielsson.

– Trots detta önskemål om ökat samarbete har inte Region Västmanland hört av sig och inlett samtal om vilken typ av sjukvård som Västmanland skulle kunna bidra med.

Kristdemokraterna har till regionstyrelsen för några månader sedan lämnat in förslag om att regiondirektören ska få ett tydligt uppdrag att inleda dialog med Region Uppsala för att undersöka inom vilka områden Region Västmanland kan bistå med bassjukvård.

– Det är svårt att få till omfördelning av bassjukvård mellan olika regioner, men nu har Region Uppsala sträckt ut handen och då ska Västmanland ta den, avslutar Malin Gabrielsson.