KD kräver att unga med drogproblem ska ha rätt till kvalificerad vård

– Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så beskrivs livet för både barn och föräldrar till barn med skadligt bruk. Det är inte ovanligt att personer med skadligt bruk utvecklar detta i åldern 13 – 17 år. Då ska det finnas god medicinsk hjälp att få, även i Västmanland.

Det framhåller Malin Gabrielsson, KD, som håller med den statliga utredaren om att även unga ska ha rätt till specialiserad beroendevård via sjukvårdens psykiatri – något S-styret i Västmanland sa nej till vid regionstyrelsens senaste möte.

En statlig utredning föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Istället för som idag ett delat ansvar mellan region och kommun. Detta för att tydliggöra att beroende är en sjukdom. Andra syften är att vård och stöd ska bli mer jämlik i landet och att fler ska få tillgång till kunskapsbaserad behandling och stöd.

Vid tisdagens regionstyrelse beslutades om Region Västmanlands yttrande, det vill säga synpunkter på den statliga utredningen. S-styret anser att barn och unga ska undantas vid lagändringen och vill inte att barn- och ungdomspsykiatrin ska ha huvudansvaret.

– Eftersom jag och min grupp har en helt annan syn så hade jag ett annat förslag på yttrande. Självklart ska unga ha rätt till lika god medicinsk vård och behandling som vuxna. Tyvärr röstades vårt förslag ner vid mötet, säger Malin Gabrielsson.

S-styret menar att kompetensförsörjningsproblemen och vårdplatsbristen inom barnpsykiatrin nationellt är sådan att det finns allvarliga risker för att slå sönder fungerande verksamhet, om ytterligare uppdrag läggs på barnpsykiatrin.

– Vid en sådan stor förändring behöver staten gå in och säkra upp kompetensförsörjningen. Sedan går det också att stärka upp samarbete mellan vuxenpsykiatrins beroendevård och BUP så kunskap överförs och säkerställs. Om detta skrev jag i mitt förslag, påpekar Malin Gabrielsson.

Nationellt är skillnaderna stora i vilken vård och behandling barn och unga med skadligt bruk erbjuds. I Region Stockholm finns sedan länge Maria Ungdom som bedriver specialiserad beroendevård på olika platser i länet för ungdomar och unga vuxna. Det innebär att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från alkohol, narkotika och/eller skadligt bruk av läkemedel och spel om pengar, samt att förebygga ohälsa. En liknande mottagning finns i Region Örebro i samarbete med Örebro kommun.

Länk till hela artikeln: Fagersta nyheter