De tuffare kraven i sjukvårdsgarantin blir svårt för Västmanland

INSÄNDARE – Det är svårare att få träffa läkare och komma fram på telefon till en vårdcentral i Västmanland jämfört med resten av landet. Därmed är uppförsbacken större för att nå de nya skärpta lagkraven från 1 juli i år för att fler ska få träffa samma läkare.

Det påpekar KD Västmanland som vill förenkla vårdcentralernas uppdrag i länet, ställa högre krav och använda de statliga pengarna på annat sätt – för att det ska gå att nå de tuffare lagkraven om att få träffa samma läkare på sin vårdcentral. KD menar att det ofta är de äldre invånarna som drabbas av att inte kunna komma fram till sin vårdcentral.

– Det är fel att äldre känner att de är i vägen och till besvär när de hör av sig till vårdcentralen – om de ens kommer fram på telefon. Vi måste komma tillbaka till grundtanken med primärvården. En fast namngiven läkare som känner sina patienter och kan se hela människan. Det är också så läkarna vill arbeta, säger Malin Gabrielsson i en kommentar.

Riksdagen fattade den 6 april 2022 beslut om förändringar i vårdgarantin för primärvården i enlighet med förslagen i proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform. Förändringarna i vårdgarantin gäller från den 1 juli 2022 och innebär bland annat att personer kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt inom primärvården där man listar sig.

– Vårdcentralerna i Västmanland behöver ha bättre förutsättningar för att klara det tuffare uppdraget, till exempel genom förenklat regelverk och minskad administration, men vi vill även införa hårdare krav och uppföljning för att se att vårdcentralen verkligen svarar patienten samma dag.

Några av Kristdemokraternas förslag i Västmanland för att stärka äldres vård och hälsa och för att klara tillgängligheten:

  • Inför äldrehälsovårdsprogram från 70 år inklusive screening för nedsatt syn, hörsel och depression.
  • Läkararbetet på vårdcentral ska bli mer attraktivt via nytt primärvårdsprogram och maximalt antal patienter per läkare.
  • Digital primärvård, Region Västmanland ska ha egen lösning alternativt gå in i samarbete med annan region.
  • Vårdcentralen ska svara patienten samma dag, annars koppla vidare till annan vårdcentral eller 1177 för tidsbokning och konsultation. Hårdare kvalitetsgranskning och vite för avsaknad av måluppfyllelse.
  • Teckna avtal med Region Stockholm om Internetpsykiatri inklusive behandling vid begynnande missbruksproblematik.

Insändare från Fagersta Nyheter