Samarbetet kring berusade personer har havererat – KD kräver omstart

För flera år sedan har länets politiker tagit beslut om uppstart av en tillnyktringsenhet och att enheten ska finansieras gemensamt av regionen och länets kommuner. Fortfarande har enheten inte öppnat och nu har KD ledsnat på det låga tempot och kräver i en motion till regionfullmäktige omstart av samarbetet där även polisen ska ingå.

Personer som omhändertas av polisen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation och sjukvården är ett säkrare alternativ än tillnyktringscell hos polisen. Därför finns i flertalet av landets regioner inom sjukvården sk tillnyktringsenhet. I Västmanland har hittills försöken att starta en tillnyktringsenhet inom sjukvården misslyckats inte minst på grund av svårighet att bemanna och nu har dessutom kommunerna dragit sig ur tidigare överenskommelse. Detta innebär alltså sämre vård i Västmanland för personer med skadligt bruk.

– Oron i samhället ökar. Vårt mål är dubblerad satsning på gruppen inom skadligt bruk och beroende. De andra partierna kanske har lägre ambitioner, oavsett behöver nu faktiskt regionen ta ansvar för en omstart gällande tillnyktringsenhet så att alla som behöver vård verkligen får det, säger Malin Gabrielsson.

Överenskommelserna ute i landet kring tillnyktringsenheterna ser olika ut beroende på den otydliga lagstiftningen om vilken huvudman som ansvarar för vård om personer med skadligt bruk. En ny lagstiftning är på väg fram där regionerna föreslås ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. 

– Region Västmanland ska vara en professionell aktör och se till att hålla ihop länets utveckling. KD tar vår del av ansvaret, vi har inom partiet gemensamt kommit fram till hur vi ser på finansieringen och kommer trycka på för att få till en förändring. Det är oansvarigt att inte erbjuda de här personerna bättre hjälp och vård, avslutar Malin Gabrielsson.

För mer info, kontakta:

Malin Gabrielsson (KD)
Regionråd i opposition
0721-530615