EU-valet 2024

Gränsöverskridande utmaningar
löser vi bäst i Bryssel

Socialt EU med respekt för olikheter

EU:s involvering i sjukvård ska respektera att vårdens organisering och finansiering är en fråga för varje nation. EU-direktivet som nu reglerar medarbetares dygnsvila har skapat stora problem i Sverige i synnerhet på lands- bygden. Medarbetare kan inte längre själva planera sin arbetsvecka. Den svenska mo- dellen där arbetsgivare och fackförbund kommer överens om villkoren i Sverige ska gälla.

Trygghet i en globaliserad värld

Antibiotika räddar liv och är trygghet. Det har varit självklart, men bakterier blir i allt snabbare takt motståndskraftiga mot anti- biotika. Varje år dör ca 35 000 människor i Europa på grund av att antibiotika blivit verkningslöst mot de motståndskraftiga bakterierna. Samtidigt har brist på vissa viktiga antibiotika uppstått då de inte anses lönsamma att producera, vilket leder till användning av onödigt kraftigt antibiotika.

Antibiotikaresistens väntas år 2050 leda till flera dödsfall än vad cancer gör, om det inte vänds med gemensamma krafter. Covid 19-pandemin visade EU:s styrka att ge- mensamt agera vid hälsokriser som vid den gemensamma upphandlingen av vaccin. Frågan om antibiotikaresistens (AMR) kräver ökat samarbete då problemen är gränsöver- skridande och globala. Bindande gemensam EU-lagstiftning behövs.

Gröna omställningen – med hjärtland och företagens innovation i centrum

Genom ett hållbart skogsbruk kan vi ersätta betong och stål med trä och plastförpack- ningar med pappförpackningar. Svensk och finsk skog utgör hälften av all skog i EU och har därför en unik position. Svenska bönder är världsledande i god djurhållning, särskilt vad avser att hålla nere antibioti- kaanvändningen. Det är något vi ska vara stolta över, men det har till viss del skapat en konkurrensnackdel för svenska bönder.

EU-lagstiftning ska ge medlemsländerna stor flexibilitet och i högre grad än idag bejaka de klimatmässiga och ekonomiska vinster som ett ansvarsfullt skogs- och jordbruk innebär. Europa behöver mer fossilfri energi som kärnkraft. De gemen samma EU-reglerna ska inte missgynna skoglig bioenergi. Avfall är en resurs som till- sammans med svensk ingenjörskonst kan och ska tillåtas och tas till vara på ett hållbart sätt.

Vi säger JA till:

  • En starkare europeisk försvars- industri och ny cyberarmé
  • Gemensam hantering av gränser och migration
  • Ambitiösa och realistiska klimatmål för 2040
  • Gemensam strategi för kärnkraft
  • Fokus på kvinnor och flickors rättigheter i biståndet

Vi säger NEJ till:

  • EU-regleringar av socialförsäkringar, löner och arbetstider
  • EU-reglering av vård och omsorg
  • Ökad regelbörda för företag
  • EU-pålagor för skogsbruket
  • EU-reglering av varv och skarv

KD nära dig!

Vill du veta vilka frågor kristdemokraterna driver i just din kommun? Du hittar våra företrädare i riksdagen, landstinget och kommunen Här.

Gör du ett skolarbete?

kristdemokraterna.se hittar du som elev bra information om vad vi kristdemokrater tycker är viktigt. Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. 

Bli medlem

Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Bli medlem här!

Toppkandidater

Alice Teodorescu Måwe
Malin Gabrielsson
Samuel Stengård

Engagera dig

Övrigt